G-WBDM9N5NRK

ماه: خرداد 1402

جرعه ای از توسعه فردی ( بیکاری)

جرعه ای از توسعه فردی امروز در باره مطلبی که ضد توسعه فردی است گفتگو می کنم.  از گذشتگان شنیدم که خدا از آدم بیکار بیزار است. شاید برای همین است که  سعی می کنم هیچوقت بیکار نباشم. تلاشم این است از این عمری که به رایگان هدیه گرفتم کمال استفاده را ببرم. اما روزی …

جرعه ای از توسعه فردی ( بیکاری) ادامه »

انرژی خواران

انرژی خواران انسان موجودی ضعیف و محدود به زمان و توان است . هرانسانی به فراخور شرایط جسمی و اجتماعی دارای زندگی منحصر به فردی است. او مقدار محدودی انرژی و توان دارد و چه بسا که مدت زندگی او هم محدود و فناپذیر است. پس با توجه به این محدودیت ها باید از زمان …

انرژی خواران ادامه »

معنای زندگی

معنای زندگی از دیدگاه من: شاید خیلی از شما دوستان همراه، تا به حال این سوال را ازخودتان کرده باشید. شاید هم هنوز به این سوال نرسیده باشید چون من اعتقاد دارم هرانسانی در زمان و مکانی معین به این سوال می رسد. هرکسی هم به فراخور دریافت های خودش از زندگی جواب هایی برای …

معنای زندگی ادامه »