سمپوزیوم نویسندگی

پنجمین دوره و کلاس اساد کلانتری با نام سمپوزیوم نویسندگی با تعداد 400 کاربر از اردیبهشت 1400 شروع شد. نکته قابل توجه این که این کلاس جلسه صفر داشت و به معرفی برنامه‌های کلاس اختصاص یافت .  جلسه اول کلاس درتاریخ 18 اردیبهشت 1400 مصادف با تولد نوه عزیزم برگزار شد و بعداز توضیحات عالی …

سمپوزیوم نویسندگی ادامه »