G-WBDM9N5NRK

ماه: آبان 1401

آش دندونی

  آش دندونی کشور ما ایران یکی از سرزمین هایی است که تاریخ و فرهنگ بسیار غنی دارد. از گذشته های دور مردم این سرزمین رسم و رسومات خاصی را دربین خودشان داشته و دارند. هرکدام از این رسومات به یکی از اتفاقات زندگی و یا اتفاقات تاریخی برمی گردد. از جمله مراسم عید نوروز …

آش دندونی ادامه »

خلق خلوت خالی از خلل

خلوت گه خودم را دوست دارم، زیرا باعث آن می شود که دمی به خودم برگردم. یعنی با خودم باشم و درکنارخودم باشم فقط خودم را ببینم و افکار خودم را داشته باشم. اما چه خلوتی ؟خلوتی که خالی از خلل باشد. نه پارازیتی و نه صدای اضافه ای و نه مخل آسایشی. نیاز دارم …

خلق خلوت خالی از خلل ادامه »