G-WBDM9N5NRK

ماه: اردیبهشت 1402

دعای اجابت شده

روزی حاکم نیشابور برای گردش به بیرون از شهر رفته بود که مرد میانسالی را در حال کار بر روی زمین کشاورزی دید . حاکم پس از دیدن آن مرد بی مقدمه به کاخ برگشت و دستور داد کشاورز را به کاخ بیاورند . روستایی بی نوا با ترس و لرز در مقابل تخت حاکم …

دعای اجابت شده ادامه »

تکنیک آنافورا

آنافورا یک آرایه ادبی یونانی است. بدین معنا که با تکرار یک واژه یا عبارت درابتدای جمله یک متن یا جمله معنی دار و منسجمی به وجود بیاید . انجام این تکنیک ذهن را فعال کرده و نوشته را جذاب می کند. آنافورای من  -اگر مداد جادویی بودم، برای پروانه بال شکسته، بالی می کشیدم …

تکنیک آنافورا ادامه »

کریم تر از حاتم

  از حاتم طايى پرسيدند: آيا از خودت كريم ‏تر ديده‏ اى؟   🌟گفت: آرى، روزى در باديه ای مى‏ رفتم، به خيمه ‏اى رسيدم. پيرزنى در آن بودو بزى در پس خيمه بسته بودند. وقتى به آن‏جا رسيدم، پیرزال پيش من دويد و مرا خدمت كرد و عنان شتر مرا گرفت تا فرود آمدم. …

کریم تر از حاتم ادامه »

تابوت

نجاری بود که زن زیبایی داشت که پادشاه را مجذوب خود کرده بود پادشاه بهانه ای از نجار گرفت و حکم اعدام او را صادر کرد و گفت نجار را فردا اعدام کنید. نجار آن شب نتوانست بخوابد . همسر نجار که بانویی معتقد بود به نجار گفت : همسر عزیزم، مانند هر شب بخواب …

تابوت ادامه »

حادثه برای قطار

گروهی ﺍﺯﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﺩﻭ ﺭﯾﻞ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ، ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﯾﮑﯽ ﺍﺯﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ و ﺩﯾﮕﺮﯼ متروک و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ بود. ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ تصمیم گرفت در مسیر ریل متروکه بازی کند ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯﻣﺪﺗﯽ همان جا ﺧﻮﺍﺑﺶ ﺑﺮﺩ. ﺳﻪ کودک ﺩﯾﮕﺮ ولی در مسیر ﺭﯾﻞ ﺳﺎﻟﻢ مشغول بازی شدند و …

حادثه برای قطار ادامه »

آخرین سخنگو

در حوزه رهبری، نلسون ماندال یک مورد خاص است چرا که او را در سراسر جهان بالاستثناء به عنوان یک رهبر عالی می شناسند. او در واقع پسر رئیس یک قبیله بود! یک روز از او پرسیدند مهارت این سبک رهبری را از کجا آموختی؟ در پاسخ گفت وقتی با پدرش به جلسات قبیله ای …

آخرین سخنگو ادامه »