معرفی سری کتاب های ماجراهای پریا و پوریا

معرفی سه جلد از سری کتاب های ماجراهای پریا و پوریا این  سه  جلد کتاب داستان  آموزشی، تربیتی، در 40 صفحه و در قطع خشتی برای سنین 8 تا 12 سال نگارش شده است. هرکتاب شامل پنج داستان تربیتی و آموزشی هست. فهرست کتاب اول عبارتند از: جدول ضرب   –  راز  –     معمای کیف  –   …

معرفی سری کتاب های ماجراهای پریا و پوریا ادامه »