G-WBDM9N5NRK

روز: اردیبهشت 20, 1402

انرژی خواران

انرژی خواران انسان موجودی ضعیف و محدود به زمان و توان است . هرانسانی به فراخور شرایط جسمی و اجتماعی دارای زندگی منحصر به فردی است. او مقدار محدودی انرژی و توان دارد و چه بسا که مدت زندگی او هم محدود و فناپذیر است. پس با توجه به این محدودیت ها باید از زمان …

انرژی خواران ادامه »

معنای زندگی

معنای زندگی از دیدگاه من: بعد از شنیدن پادکست کتاب در باره معنای زندگی اثر ویل دورانت، تصمیم گرفتم معنای زندگی ازدیدگاه خودم را که سالیان درازیست به آن رسیده ام با دوستان علاقه مند به اشتراک بگذارم. زندگی برای من شروع سفری است که نه به خواست من، بلکه به دست سرنوشت و ممزوج …

معنای زندگی ادامه »