G-WBDM9N5NRK

روز: اردیبهشت 20, 1402

انرژی خواران

انرژی خواران انسان موجودی ضعیف و محدود به زمان و توان است . هرانسانی به فراخور شرایط جسمی و اجتماعی دارای زندگی منحصر به فردی است. او مقدار محدودی انرژی و توان دارد و چه بسا که مدت زندگی او هم محدود و فناپذیر است. پس با توجه به این محدودیت ها باید از زمان …

انرژی خواران ادامه »

معنای زندگی

معنای زندگی از دیدگاه من: شاید خیلی از شما دوستان همراه، تا به حال این سوال را ازخودتان کرده باشید. شاید هم هنوز به این سوال نرسیده باشید چون من اعتقاد دارم هرانسانی در زمان و مکانی معین به این سوال می رسد. هرکسی هم به فراخور دریافت های خودش از زندگی جواب هایی برای …

معنای زندگی ادامه »