G-WBDM9N5NRK

از ماست که برماست

در قرن ١8 میلادی یک بیماری در اروپا شیوع پیدا کرد که حتی به آمریکا هم رسید. نام آن
تب زایمان؛ Fever Peurperal یا Childbirth Death Black بود به این صورت که زنها
ظرف ۴8 ساعت بعد از زایمان می مردند. این تبدیل به یک بیماری ویرانگر در قاره اروپا شد
و هر روز اوضاع بدتر و بدتر میشد تا جایی که در برخی بیمارستان ها تا 8٠ درصد زنان به
علت زایمان فوت می کردند! اما این اتفاق مصادف بود با رنسانس و انقلاب علمی و فرهنگی
و اصلاحات مذهبی که دیگر نمی شد آن را با مذهب و عرفان و ماوراء طبیعه حل کرد و دکترها
باید با عقل و دانش و داده های تجربی خود علت موضوع را کشف می کردند.
روال کار پزشکان این بود که صبح ها در آزمایشگاه ها مشغول نمونه گیری و… بودند و بعد
از ظهرها به کار زایمان زنان مشغول می شدند. تا این که در اواسط قرن ١8 دکتر اولیور وِندل
هولمز؛ قاضی القضات آمریکا به این نکته پی برد که دکترها بعد از آزمایشگاه دست های
خود را نمی شویند و در واقع متوجه علت اصلی ماجرا شد و به آن ها گفت: مشکل خود شما
هستید! آن ها او را نادیده گرفته و تا ٣٠ سال دیوانه اش خواندند. تا این که نهایتا یکی از
خودشان؛ بنام دکتر ایگناتس زملوایس به این حقیقت پی برد که اگر قبل از عمل زایمان
دست پزشکان شسته و وسایلشان استریلیزه شود، مرگ و میر زن ها هم متوقف می شود! که
دقیقا همین شد و مشکل حل شد!
بعضی وقت ها مشکل خود شما هستید. این درس را در بحران های مالی تجربه می کنیم؛
اساتید اقتصاد و مالی که خود را باهوش تر از ما می دانند، همه چیز را ویران کرده و همه چیز و
همه کس به جز خودشان را سرزنش می کنند در حالی که مشکل؛ خودشان هستند!

در
صورتی می توانید همه کارهایی که درست انجام شده را به اسم خودتان تمام کنید که برای
همه اشتباهات خود هم مسئولیت پذیر باشید!

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *