سخنان نغز ویادگار قدمای پارسی

 
 • 1- توبا خداباش و پادشاهی کن       بی خداباش و هرآن‌چه خواهی کن
 • 2- گرخدا خواهد                   عدو، سبب خیر شود
 • 3- تو نیکی می کن و دردجله انداز        که ایزد دربیابانت دهد باز
 • 4- ادب مرد،                      به زدولت اوست
 • 5- گر گدا کاهل بود           تقصیر صاحب‌خانه چیست؟
 • 6- به عمل کاربرآید          به سخن رانی نیست
 • 7- تا توانی دلی به دست آر         دل شکستن هنر نمی‌باشد
 • 8- من از بیگانگان هرگز ننالم که بامن هرچه کرد   آن آشنا کرد
 • 9- دروغ نباید گفت           هرراست نشاید گفت
 • 10- هرآن که دندان دهد      نان دهد
 • 11- چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پرکند یا خاک گور   سعدی
 • 12- سخنی که از دل برآید                    لاجرم بردل نشیند
 • 13- مشک آن است که ببوید               نه آن که عطار بگوید
 • 14- گر صبرکنی  ز غوره  حلواسازی 

 • 15- هنر به  و هنر به و هنر به            هنر از مال و میراث پدر، به
 • 16- تا ندانی سخت و سست              کی می‌شوی مرد درست
 • 17- خانه را بخر                                    باغ را بکار 

 • 18- مال خاکی را با مال بادی عوض نکن

 • 19- وای به وقتی که گدا معتبر شود    اگر شود از خدا بی خبر شود.

 • 20- آن زمان که توانستم، ندانستم،حالا که دانستم دیگرنتوانستم.

 • 21- چندبار بینداز و یک بار ببر 

 • 22- ترحم برپلنگ تیز دندان            جفا کاری بود برگوسفندان 

 • 23- هرچیزی که خار آید                        روزی به کار آید.

 • 24- کارنیکو کردن                                 ازپرکردن است. 

 • 25- یک  دست صدا ندارد.

 

 

26-  هیچ‌وقت از نوکیسه و از زن شلیته  قرض نکن. 

. 27- مرد همیشه باید یک چاله بزرگ (بدهی) داشته باشد.
. 28-  من هنوز آن‌قدرثروتمند نشدم که جنس ارزان بخرم.

. 29- تا نباشد چیزکی                    مردم نگویند چیزها

. 39- کارشب                                   رسوایی روز است.
 .31-  نمک خوردن      و      نمکدان شکستن 

.32-  مالت را سفت بگیر    همسایه‌ات را دزد نکن

. 33- حرف، حرف، میاره       خواب، خواب میاره

. 34-  موهایم را درآسیاب سفید نکردم.

. 35- چاه مکن بهر کسی           اول خودت                    دوم کسی

. 36- خداوند سرما را دربرج پوشاکش می‌دهد.

.37-  سحرخیز باش تا کامروا باشی.

. 38- هیچ ارزانی بی دلیل  وهیچ گرانی نیز بی علت نمی‌باشد.
.  39- هرچقدرپول بدهی  آش می‌خوری 

. 40- باپنبه سربریدن

.41- کل اگرطبیب بودی            سرخود دوا بکردی 

.42- صحرای گشاد با دل تنگ چه کنم؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *