حال خوب

می نوش که عمر جاودانی اینست خود حاصلت از دور جوانی اینست هنگام گل و باده و یاران سرمست خوش باش دمی که زندگانی اینست رباعی شماره 47 از شاعر نامدار خیام نیشابوری    تابحال لغت حال را زیاد شنیده‌اید. اما آیا برای داشتن حال خوب تلاشی انجام می‌دهید؟ معنای لغوی این کلمه عبارت است …

حال خوب ادامه »