G-WBDM9N5NRK

داستان نوجوانی مردمان بزرگ جهان

داستان نوجوانی ابوعلی سینا

ابو علی سینا حکیم، فیلسوف، طبیب و دانشمند بزرگ ایرانی که در جهان غرب به   “امیرپزشکان” شناخته شده است، در ماه صفر از سال 370 هجری قمری در شهر بخارا به دنیا آمد.  این دانشمند بزرگ که بعدها موثرترین چهره در علم و فلسفه جهان اسلامی شد. ازآغاز کودکی استعداد و شایستگی عجیبی در فراگرفتن علوم …

داستان نوجوانی ابوعلی سینا ادامه »

داستان نوجوانی بیل گیتس

بیل گیتس درروز بیست و یکم اکتبر ۱۹۵۵ درشهر سیاتل امریکا متولد شد. اوفرزند دوم خانواده و اولین پسر بود. مادرش، خانم ماری، معلم بود و درامور خیریه هم مشارکت زیادی داشت. و پدرش هم یک وکیل بزرگ در زمان خودش بود. بیل بسیار باهوش بود و همه می گفتند که این ویژگی را از …

داستان نوجوانی بیل گیتس ادامه »

نوجوانی دکتر محمود حسابی

 نام من محموداست. من در سال ۱۲۸۱ (هجری شمسی ) در تهران به دنیا آمدم. پدرم سید عباس و مادرم گوهر شاد حسابی هر دو از اهالی تفرش و از سادات بودند. چهار ساله بودم که همراه برادر و پدر و مادرم به بیروت رفتیم. تحصیلات ابتدایی را از هفت سالگی  دریکی از مدارس کشیشان …

نوجوانی دکتر محمود حسابی ادامه »