هوس

خوشبختی امروز من: نمیدونم تا حالا همچین حالی برای شما اتفاق افتاده یانه ؟ این که چند وقتی هست که با خودت  کلنجار میری. توی این هوای سرد زمستونی دلت یه پیاله حلیم پراز دارچین و کنجد و روغن داغ  کرمانشاهی می‌خواد. اما حوصله پختنش و نداری. آخه باید چند ساعتی علاف مقداری گندم باشی …

هوس ادامه »