باغ انار بانو

 مدرسه پرازهیاهوی بچه ها بود. از تنها اتاق طبقه دوم خانه، حیاط مدرسه دیده می شد. با این که بانو، پیر شده بود و لی هنوزعاشق بچه ها بود و صدای بچه ها به او آرامش می داد . ساعت ها برروی صندلی راحتیش می نشست و بچه ها را تماشا می‌کرد. همسرش، به دیارباقی …

باغ انار بانو ادامه »