داستان‌های پریاو پوریا اتفاق درکمد دیواری

 درخانه پریاو پوریا، همسایه ای بود، که تازه به آن‌جا آمده بود. آن ها یک دختر چهار ساله داشتند. پریاو پوریا، ازاین دختر همسایه پایینی اصلا خوششان نمی آمد. به نظر آن‌ها، او هم لوس و هم خودخواه و هم اهل قهر کردن، بود. برای همین هیچ‌وقت دوست نداشتند که با او بازی کنند. اما …

داستان‌های پریاو پوریا اتفاق درکمد دیواری ادامه »