روز: مهر 11, 1399

تجربیات سفر تورنتو قسمت دوم

قانونمندی بی نظیر در کاناداامنیت و آرامش هدیه دولت و ملت برای یکدیگر.هرشهروندی برای بهتر زندگی کردن باید از حقوق مشخصی برخوردار باشد تا بهتر و سالم تر زندگی بکند. دراکثر کشورها این قوانین ثبت شده است ولی در اجرا  ضعیف عمل می شود یا اصلا عمل نمی شود. درسفری که به کانادا داشتم از …

تجربیات سفر تورنتو قسمت دوم ادامه »

تجربیات سفر تورنتو قسمت اول

این قسمت : جزایر مرکزی شهرتورنتو هدف از نوشتن این سری  مقالات، وصف زیبایی های اقصی نقاط جهان است که به چشم خودم دیدم و تجربه کردم. از آن جایی که من هرجا وهرچه خوبی را می بینم دوست دارم درموردش صحبت کنم و آن را به اطلاع دیگران برسانم، قصد کردم که تجریبات سفرتفریحی …

تجربیات سفر تورنتو قسمت اول ادامه »