نوشتن

چرا نوشتن قداست دارد؟

چرا نوشتن قداست دارد؟ اهمیت نوشتن، ازدیرباز، برهمگان واضح و مبرهن بوده است. ولی امروزه، از زوایای مختلفی باید به آن نگاه کرد. حالا دیگر نوشتن کار ساده‌ای نیست و تقریبا با تمامی ابعاد زندگی آدمی گره خورده است. دراین مقاله، به بحث قداست قلم و هرآن‌چه که با آن نوشته می‌شود، می‌پردازیم.  بنجامین فراکلین  …

چرا نوشتن قداست دارد؟ ادامه »