G-WBDM9N5NRK

آخرین سخنگو

در حوزه رهبری، نلسون ماندال یک مورد خاص است چرا که او را در سراسر جهان بالاستثناء
به عنوان یک رهبر عالی می شناسند. او در واقع پسر رئیس یک قبیله بود!
یک روز از او پرسیدند مهارت این سبک رهبری را از کجا آموختی؟ در پاسخ گفت وقتی با
پدرش به جلسات قبیله ای می رفته و در این جلسات که پدرش با افراد مسن تر از خود می
نشسته دو چیز را به یاد می آورد: اول اینکه آنها همیشه دایره وار می نشستند، دوم اینکه
پدرش همیشه آخرین نفری بود که صحبت می کرد!
در تمام عمر به ما می گویند باید یاد بگیریم خوب گوش بدهیم اما مهمتر از آن این است که
باید یاد بگیریم همیشه آخرین نفر صحبت کنیم.

خیلی وقتها در جلسات می بینیم افرادی که
در رهبری نسبتا خوب هستند وارد یک جلسه می شوند و بدون مقدمه شروع به حرف زدن
می کنند که مشکل آن است و راه حل این است! مهارت نگه داشتن نظر خود تا تمام شدن
سخن همه؛ دو کار می کند!

اول اینکه همه حس می کنند که شنیده می شوند و در جلسه
نقشی ایفا کرده اند

دوم اینکه قبل از ابراز نظر خود از شنیدن نقطه نظرات دیگران بهره مند
شده و نظرتان قبل از بیان، پخته تر می شود! تمرین کنید آخرین نفری باشید که سخن می
گوید!

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *